Immersió Anglaterra

Culture Week és un projecte dissenyat per als estudiants de 1r d’ESO de la nostra escola. Els alumnes assisteixen a classes i tallers i fan excursions, vivint amb una família anglesa acuradament seleccionada.

Viure amb una família britànica proporciona a cada estudiant una excel·lent oportunitat de desenvolupar les comunicatives, experimentar la seva vida diària i aprendre la seva cultura.

Altres beneficis inclosos són la convivència en un ambient agradable, acollidor i familiar, el suport l’orientació i la introducció a la comunitat local.

Les classes i els tallers es duen a terme en una escola privada i fora de les classes, els estudiants realitzen diverses excursions per aprendre la cultura i practicar la llengua anglesa.

Darrere de cada projecte lingüístic, cada any hi neix treball concret adreçat a un grup d’alumnes que consta de tres fases: prèvia, in situ i a posteriori. Aquests projectes estan supervisats per professors de les escoles participants amb el suport de la direcció del centre i amb l’ajuda incondicional de les famílies.

Els alumnes que participen en aquesta immersió lingüística viuen a casa de famílies natives (2 alumnes per família) compartint els costums, vivències i idioma la qual cosa proporciona una experiència enriquidora i inoblidable per als alumnes i , en molts casos, el començament d’una gran amistat.

Objectius

  • Fomentar una escola oberta a Europa, prenent consciència de la nostra pertinença i ciutadania europea, entenent que Europa està formada per diferents països amb diversitat de cultures, idiomes i tradicions.

  • Fer immersió lingüística tot enfortint els coneixements d’anglès.

  • Potenciar la capacitat d’adaptació i convivència. Descobrir altres cultures i indrets

  • Educar en valors. La pedagogia manyanetiana promou l'amor a l'aplicació, al sentit del deure, al treball en equip i a la disciplina personal; la presència-convivència dels educadors amb els alumnes i els pares, bo i fent-se presents en llur vida, encoratjant llurs iniciatives i aportant elements de maduració continuada.