Concursos

Participació

El col·legi ha apostat per formar acadèmicament els seus alumnes manera dinàmica i divertida. És per aquest motiu que concursos tipus “The Big Challenge (ESO”) i “The Fonix” (ESO i EP) s’han desenvolupat amb èxit entre els alumnes.

A partir d’aquest curs 2020-2021 el nostre centre participa en altres concursos:

“The Spelling Bee (EP) - anglès

“XXI Concurs de Traducció” (ESO) - francès

Els alumnes i les famílies són informats de les dates i es facilita tota mena de preparació a totes les proves.