Projecte Multilíngüe

Què fem a l'Escola Multilingüe?

Des del 2010, la nostra escola ha subratllat la importància de l’anglès com a llengua vehicular i necessària per a una bona formació del nostre alumnat. De manera que a partir d’una decisió de claustre, hem apostat per oferir no només qualitat sinó també quantitat.

Tot i que al llarg d’aquests anys, conforme la necessitat d’aquest idioma ha anat augmentant, tant la direcció com el claustre de professors hem apostat per no només oferir més hores lectives, sinó portar a terme programes en els quals els alumnes són els principals protagonistes.

Entre els projectes que portem, cal subratllar els següents: Erasmus + KA 229 amb Dinamarca i altres dos projectes amb cinc i sis països respectivament;, intercanvi amb Alemanya, Holanda i immersió lingüística a Anglaterra, viatge de fi de curs a París i altres activitats i projectes com ara e-Twinning on la llengua a practicar és el francès o l’anglès.

No ha estat una proposta aïllada de la nostra escola, sinó tot un conjunt d’actuacions que s’han anat gestant dins de les escoles del Pare Manyanet, amb el suport del Departament d’Educació i l’assessorament i guiatge de la Fundació Escola Cristiana. Aquest projecte es va presentar al claustre, així com al Consell Escolar i es va acceptar. Des de tota la comunitat educativa, hi va haver una bona acollida. També es va explicar el projecte a totes les reunions de pares de principi de curs per tal que tots en tinguessin coneixement.

El compromís de la direcció ha estat clau per poder portar a terme aquest propòsit, ja que:

  • Potencia la contractació de nou professorat amb la qualificació adient per fer front a les necessitats amb domini de l’anglès.

  • Inverteix en l’adquisició dels materials necessaris.

  • Facilita la formació del professorat (cursos, presentació als exàmens Cambridge ESOL, etc.)

  • Cedeix les seves instal·lacions pels exàmens Cambridge ESOL.

  • Posa a disposició de l’alumnat més hores lectives en anglès.

El projecte del Col·legi Pare Manyanet s’inicia a Educació Infantil amb dues hores setmanals d’anglès a P3, P4 i P5. A més, la psicomotricitat a P4 i P5 també en llengua anglesa i a P3 a principi del segon trimestre a les hores de Grafomotricitat es fa sevir l’anglès com a llengua vehicular.

Aquest sistema té continuïtat a 1r, 2n i 3r de Primària amb una hora d’anglès a la setmana i també una hora de Science, per continuar a 4t, 5è i 6è de Primària amb 2 hores per setmana, i una de Science.

Pel que fa a la Secundària, la llengua anglesa s’imparteix en grup més reduït atenent la diversitat d’aprenentatges en matèries optatives de 3r; a més, a 3r d’ESO es fa la matèria d’Emprenedoria en anglès una hora a la setmana. S'imparteix l'alemany i el francès de 1r a 3r d'ESO també en matèries optatives.