ESCOLA MULTILINGÜE

Benvinguts a la pàgina web de l'Escola Multilingüe

Col·egi Pare Manyanet

RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT COM A ESCOLA MULTILINGÜE

Aquest mes de maig el nostre centre ha renovat la certificació d’Escola Multilingüe gràcies al treball i la motivació de tota la comunitat educativa que ha ajudat que aquest projecte s’estigui duent a terme.

El nostre col·legi ha rebut la visita de Montserrat Abril, coordinadora del Projecte Escola Multilingüe del FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya), per a fer el seguiment de la qualitat i eficàcia en el marc del projecte lingüístic estructurat i coherent que dona com a producte final la potenciació de la comunitat educativa a través de la participació en els diversos projectes internacionals, la promoció dels aprenentatges de llengües estrangeres i la difusió i sensibilització en el coneixement de la cultura europea.

L’assoliment d’aquest reconeixement ens ha de motivar a continuar treballant en aquesta ferma aposta de futur.


En aquest web podreu trobar tota la informació relacionada amb les llengües estrangeres, que es treballen dins de la nostra escola, sigui dins les hores lectives o bé també en horari extraescolar.

Qualsevol informació que necessiteu o dubte us podeu dirigir a nosaltres mitjançant correu electrònic a multilingue@reus.manyanet.org

El projecte d'Escola Multilingüe compta amb propostes pedagògiques adaptades a cada nivell educatiu per tal que l'alumne utilitzi els idiomes d'una manera útil tant a l'aula com a la vida real. El projecte vol motivar l'alumnat en l'aprenentatge dels idiomes estrangers i afavoreix les habilitats necessàries per al desenvolupament comunicatiu de l'alumne. El domini de l'anglès, el francès i l'alemany en les diferents modalitats d'etapes educatives és el primer pas cap a un enfocament internacional i multicultural.