Intercanvis Escolars

Els intercanvis escolars han format part de l’actitud oberta i d’innovació de la nostra pedagogia educativa durant els últims deu anys. No només són el pilar de l’escola que ens uneix físicament amb altres països sinó que cada vegada que emprenem el vol, i virtualment durant el curs, contribueixen a la formació integral de tots els alumnes i motiven a les famílies.

Darrere de cada intercanvi, cada any hi neix un projecte concret adreçat a un grup d’alumnes que consta de tres fases de treball: prèvia, in situ i a posteriori. Aquests projectes estan supervisats per professors de les escoles participants amb el suport de la direcció del centre i amb l’ajuda incondicional de les famílies.

Els alumnes que participen en els intercanvis viuen a casa de famílies natives compartint els costums, vivències i idioma la qual cosa proporciona una experiència enriquidora i inoblidable per als alumnes i , en molts casos, el començament d’una gran amistat.

Objectius dels intercanvis

  • Fomentar una escola oberta a Europa, prenent consciència de la nostra pertinença i ciutadania europea, entenent que Europa està formada per diferents països amb diversitat de cultures, idiomes i tradicions.

  • Fer immersió lingüística tot enfortint els coneixements d’anglès o/i francès.

  • Potenciar la capacitat d’adaptació i convivència. La immersió en famílies i a l’escola comporta un esforç per adaptar-se a l’estil de vida propi del lloc visitat.

  • Descobrir altres cultures i indrets

  • Educar en valors. La pedagogia manyanetiana promou l'amor a l'aplicació, al sentit del deure, al treball en equip i a la disciplina personal; la presència-convivència dels educadors amb els alumnes i els pares, bo i fent-se presents en llur vida, encoratjant llurs iniciatives i aportant elements de maduració continuada.