Exàmens Cambridge

Proves externes de certificació


Cada any el nostre centre promou que l’alumnat es presenti a proves externes de certificació del seu coneixement i domini de l’anglès. Per la qual cosa anima a tots els alumnes del centre (des de 3r de primària fins a 4t d’ESO a presentar-se als exàmens de Cambridge (FCE, PET, KET i del YLE) i als d’Oxford (B1 i B2). Les proves es realitzen sempre a final del curs escolar.

Examinadors externs formats i autoritzats per Cambridge ESOL avaluen el coneixement de la llengua anglesa de nois i noies entre 8 i 16 anys (aproximadament)

Des del centre s'ofereix un assessorament a les famílies i s’aconsella els alumnes com realitzar les diferents parts de la prova i altres qüestions logístiques. La coordinadora d’anglès extraescolar els proposa una preparació mitjançant Classroom. Aquest acompanyament assegura una preparació òptima per tal d’obtenir bons resultats, els alumnes i les famílies estan molt satisfets del seguiment i donen molta importància al fet d’estar sempre ben informats.

Resultats

Hi ha un percentatge d’aprovats molt considerable el que garanteix que el seguiment i la preparació dóna bons resultats.