e-Twinning

e-Twinning és la comunitat més extensa de centres educatius d’Europa. Va néixer el 2005 com iniciativa del Programa d'Aprenentatge eLearning de la Comissió Europea i des del 2014 forma part d'Erasmus+, el Programa de la Unió Europea en matèria d'educació, formació, joventut i esport.

El portal e-Twinning (www.etwinning.net) és un punt de trobada i un lloc comú de treball.

La iniciativa e-Twinning promou la col·laboració escolar a Europa utilitzant les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) i dona suport als centres oferint-los les eines i els serveis necessaris que facilitin la seva associació per desenvolupar un projecte en comú. A la nostra escola es fan projectes e-Twinning des del 2009

Projectes eTwinning curs 2019-20:

Projectes eTwinning curs 2020-21: