Anglès extraescolar

La nostra escola considera molt important complementar l'oferta educativa amb activitats extraescolars que suposin un desenvolupament en matèries extracurriculars. Per fidelitat a l'ideari Manyanetià, la nostra acció educativa va més enllà de les aules i per això intentem continuar, amb aquesta activitat, la formació integral dels nostres alumnes, des de ben petits. És en aquest sentit que oferim a la nostra escola la possibilitat de fer anglès amb professors titulats i nadius amb capacitació docent i en grups reduïts de 8 a 12 alumnes.


ANGLÈS: ALUMNES D’INFANTIL I CICLE INICIAL

Aquesta activitat està especialment pensada per als alumnes d'Infantil i Cicle Inicial de Primària. Està basada en l'aprenentatge i reforç de l'anglès a través d'un mètode actiu, lúdic i comunicatiu en el qual els participants desenvolupen totes les destreses necessàries per a l'adquisició de la llengua. Sabem que cada alumne aprèn d’una manera diferent per la qual cosa planifiquem les sessions amb una gran varietat d’activitats que ajuden els nens i nenes a potenciar les seves capacitats.

Tots els alumnes a partir de 3r de Primària amb coneixements consolidats de l’idioma duen a terme la corresponent prova de nivell per a incorporar-se al grup més adient al seu.

Com que som centre preparador de Cambridge, també oferim la possibilitat de fer els exàmens de Cambridge corresponents a aquest nivell (Young Learners) amb la preparació i guiatge dels examinands adequat al nivell que es presenten (Starters, Movers i Flyers).

ANGLÈS NIVELLS DE CAMBRIDGE

És una activitat de formació específica per a exàmens oficials d'anglès, Cambridge i EOI (Escola Oficial d’Idiomes). Es tracta de grups reduïts d'alumnes que utilitzen materials pedagògics específics guiats sempre per professors nadius/titulats amb provada experiència en la formació de futurs angloparlants. Aquestes classes es supervisen periòdicament per la coordinadora per tal de comprovar l'evolució del grup i de l’alumne en l’idioma.

Es farà una preparació específica puntual als alumnes que es presentin a l’examen de KET, PET o FCE la qual es realitzarà a l’escola unes setmanes abans de l’examen.

Els divendres al migdia es fa un curs de preparació específica dels diferents nivells de Cambridge, especial per a la pràctica d’exàmens oficials.

Objectius:

  1. Preparar els alumnes per a assumir reptes lingüístics futurs i poder demostrar els seus coneixements en exàmens estandarditzats segons el marc europeu – A1, A2, B1, B2.

  2. Permetre als alumnes comprendre textos orals i escrits.

  3. Establir relacions entre significats, la pronunciació i la representació gràfica d'algunes paraules i frases.

  4. Utilitzar de forma oral la llengua anglesa per comunicar-se en situacions reals.


Tots els grups estan subjectes al nombre d’alumnes

(Per a altres possibilitats de formar grups, informeu-vos a la coordinació d’extraescolar d’idiomes: idiomes@reus.manyanet.org)