Extraescolars

Anglès extraescolar - informació general

La demanda per aprendre idiomes va en augment, sobretot ara que és imprescindible tenir formació d'alt nivell per als futurs treballadors que vulguin accedir a una ocupació i per als estudiants amb la consolidació del Pla Bolonya que ha portat la presència de nous graus.

A partir d'ara és obligatori obtenir el nivell B1 d'idiomes per aconseguir el grau, el B2 per a l'obtenció d'un màster i el nivell C1 per al doctorat.

Per això el col·legi, a través de dues vies diferents, facilita als alumnes que així ho desitgin l'accés a proves per a l'obtenció de certificats homologats d'idiomes.

Via Escola Oficial d'Idiomes (EOI).

La Conselleria d'Educació, a través de l'Ordre 20/2011 de 24 d'octubre, permet l'obtenció del Certificat de Nivell intermig (B1) i avançat (B2) dels idiomes estrangers cursats en els centres docents. (Anglès en el nostre cas)

Únicament poden presentar aquells alumnes que hagin acabat 2n d’ESO amb tot el curs aprovat.

Els exàmens es realitzen a l’EOI de Reus en el mes de febrer i juny.

Via Universitat de Cambridge

El Col·legi, mitjançant un conveni amb la Universitat de Cambridge ofereix l'oportunitat de presentar-se en el nostre propi centre als exàmens oficials de aquesta Universitat (KET, PET, FCE-First Certificate), titulacions reconegudes internacionalment

Aquests exàmens es realitzaran al final del curs escolar en el centre si la demanda arriba a un nombre mínim d'alumnes.