Ed. Secundària

https://sites.google.com/site/multilinguemanyanetreus/a-l-escola/ed-secundaria/IMG_3298.JPG

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

La llengua vehicular és l’anglès i es donen eines per poder parlar aquesta llengua a classe: “Classroom Language”. Es valora molt l’esforç de parlar en anglès.

Cada unitat es fa un control on s’avaluen la majoria de “skills: reading, writing, listening”, la gramàtica i el vocabulari.

Els alumnes també reben dues hores complementàries de reforç d’anglès en Matèria Optativa a 1r, 2n i 3r. També hi ha aprofundiment d'anglès a primer i segon i aprofitem per a fer teatre i incitar els alumnes a parlar l'anglès.

L’assignatura de Ciències Naturals imparteix en anglès una hora a la setmana a 1r i 2n i a 3r, una hora cada dues setmanes.