L'escola

PARE MANYANET DE REUS

El Col·legi Pare Manyanet de Reus sempre ha treballat, i més en els últims anys, per fometar les llengües estrangeres al centre: introduint una segona i una tercera llengua estrangera en el currículum, impulsant projectes internacionals i intercanvis amb escoles estrangeres, motivant el professorat a participar en jornades i facilitant-li l'aprenentatge o millora de la llengua anglesa.

El coneixement de l’anglès ha esdevingut una necessitat bàsica en una societat globalitzada com la nostra, una habilitat cada vegada més imprescindible tant en les relacions socials com en el món laboral. És per aquest motiu que l’escola ha decidit posar en marxa el projecte d’escola multilíngüe

.

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

Nelson Mandela

https://sites.google.com/site/multilinguemanyanetreus/l-escola/preschool%202015.jpg