Erasmus +

ERASMUS + és el programa de la Unió Europea en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020. Aquest està dissenyat per donar suport als països participants en la utilització del talent humà i el capital social europeu. També pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat amb els països associats, en especial a l'esfera de l'educació superior i la joventut.

Des de fa anys, el nostre centre està fermament compromès en orientar els nostres alumnes cap a la millora de les seves competències. Entre d’altres, la competència lingüística en llengua estrangera, mitjançant el nostre compromís amb els projectes Erasmus + per a alumnes de 6è d'EP a 4t d'ESO

Aquestes accions afavoreixen el desenvolupament, la transferència i implementació de pràctiques innovadores que garanteixen una millora de la nostra qualitat educativa. A més ajuden a impulsar les competències bàsiques, especialment, l’emprenedoria, les llengües i les TAC entre el nostre alumnat. Afavoreixen la prevenció de l’abandonament escolar i fomenten la inclusió i el respecte cap a altres cultures.

Els projectes són els següents:

  • 2018-1-SE01-KA229-039107_2 “Together we learn”. Projecte d’intercanvi realitzat amb Suècia amb alumnes de 4t ESO. Finalitzat l’agost de 2020. No es van poder realitzar les mobilitats a causa de la COVID-2019.

  • 2019-1-DK01-KA229-060259_2 “Birds of a feather”. Projecte d’intercanvi realitzat amb Dinamarca amb alumnes de 3r ESO. Finalitzarà l’agost de 2021. Es faran mobilitats virtuals al maig 2021.

  • 2020-1-CZ01-KA229-078467_6 “CLIL and cross - curricular relations”. Projecte d’intercanvi de bones pràctiques amb Itàlia, Portugal, Polònia, Turquia i República Txeca. Finalitzarà l’agost de 2022. El projecte es realitza amb alumnes de 6è de primària. Es faran mobilitats virtuals al maig 2021

  • 2020-1-FR01-KA229-079749_6 “Objectif Citoyen Engagé pour l'Environnement, l'Avenir et la Nature”. Projecte d’intercanvi de bones pràctiques amb França, Itàlia i Irlanda. El projecte es realitza amb alumnes de 2n ESO. Finalitzarà l’agost de 2022. Es faran mobilitats virtuals abans d’acabar el curs