Comenius


PROJECTE COMENIUS (2012-2015)

Durant uns anys, la Comunitat Europea ha estat facilitant programes d’intercanvi i cooperació entre diverses institucions educatives europees per tal de promoure la mobilitat i els intercanvis tant d’alumnes com de professorat.

El programa Comenius s'ha dirigit a escoles de Primària i Secundària i ha fomentat i promogut l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques educatives i incrementat el coneixement mutu entre diferents països i sistemes educatius.Els objectius generals d’aquest programa són:

Ø Millorar la qualitat i incrementar la mobilitat de l’alumnat i professors.

Ø Promoure associacions escolars de qualitat.

Ø Potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres entre l’alumnat i professors

Ø Donar suport a l’ús innovador de les noves tecnologies.

Un projecte Comenius és un projecte de treball amb escoles d’altres països d’Europa. Es planifiquen activitats al voltant d’un tema en comú que impliquin a l’alumnat de cada centre , s’intercanvien els treballs previstos i es viatja per diferents països.COMÈNIUS 2112-2104 - SECRETS OF NEWTON'S APPLE.

http://sonacomenius.blogspot.com.es/ 2012-21024. Els països participants són Alemanya, Polònia, Estònia, Eslovènia, Itàlia, Suècia i Turquia. L’objectiu d’aquest és el de millorar la qualitat de l’ensenyament de l’anglès a l’escola utilitzant el potencial de les eines 2.0 i relacionar la ciència amb la tecnologia actual. Tant alumnes com professors estan gaudint de mobilitats a altres països per treballar la temàtica abans descrita i posar a prova el seu domini de la llengua anglesa.