Secundaria

2012-21024. Els països participants són Alemanya, Polònia, Estònia, Eslovènia, Itàlia, Suècia i Turquia. L’objectiu d’aquest és el de millorar la qualitat de l’ensenyament de l’anglès a l’escola utilitzant el potencial de les eines 2.0 i relacionar la ciència amb la tecnologia actuals. Tant alumnes com professors estan gaudint de mobilitats a d’altres països per treballar la temàtica abans descrita i posar a prova el seu domini de la llengua anglèsa

COMÈNIUS 2102-2104 - SECRETS OF NEWTON'S APPLE.

http://sonacomenius.blogspot.com.es/